Barn av Jorden -pris tildelt Halvard Hasseløy 

Picture 

Open Heart har trappet opp nødhjelpen til de utsatte krigsområdene i Ukraina kraftig de siste månedene, og er en av de få organisasjonene som jobber midt i de mest utsatte områdene. Offisielle tall sier at mer enn 10.000 mennesker er drept i krigshandlingene i Ukraina. 1,5 mill. mennesker er drevet på flukt internt. Open Heart når årlig ut til over 500 000 mennesker i Ukraina og ledes av Halvard Hasseløy.

 

Innsamlingen drives av Pinsemenigheten i samarbeid med nødhjelpsorganisasjonen Nord-Hjelp.     Mere info. www.openheart.no www.nordhjelp.com, www.filadelfiabodo.no eller på fb

Våre støttespillere:

Kontakt Siden er laget av Jan Hugo Andersen