Vi samler inn brukte klær, skotøy, dyner, leker, som vi sender til mennesker som er på flukt fra Isil. 

Vi takker Visjon Norge for Deres innsats med å hjelpe de som er i stor nød.

Innsamlingen fortsetter og oppfordrer dere til å betale kr 50,- pr sekk. pengene går til frakt og mat til de lidende.

 

Mere info om Nord-Hjelp's arbeide. www.nordhjelp.com Du finner oss og på Facebook.

Våre støttespillere:

Kontakt Siden er laget av Jan Hugo Andersen